Lad bedemanden stå for det praktiske ved begravelsen

Når nogen går bort, er det en masse praktiske forhold, som man skal sætte sig ind i og sørge for at have styr på i forbindelse med både selve dødsfaldet og begravelsen.

Hvad angår selve dødsfaldet, skal man fx blandt andet sørge for at der laves og udstedes en dødsattest og at der bliver sendt en dødsanmeldelse. Og hvad angår begravelsen eller bisættelsen, er der en række praktiske ting at forholde sig til.

Er man pårørende, eller har man på anden måde været nær til afdøde, er det op til én at stå for at sørge for at alle disse ting er på plads, samt også at dække de tilhørende udgifter i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Det kan midt i sorgen for mange være meget svært og nærmest uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle disse ting og holde styr på dem. Her er det naturligvis vigtigt at man i videste omfang fra familie og venner får støtte og omsorg.

Men til alle de praktiske forhold er det en rigtig god idé at lade bedemanden stå for dén side af sagen omkring registrering og arrangering af begravelse. Så kan man roligt være forvisset om at der bliver taget god hånd om det hele, og man behøver ikke at bekymre unødigt.

Hvad står bedemanden for?

Bedemanden tager hånd om de mange praktiske omstændigheder, der nødvendigvis skal være styr på, hvad angår en begravelse eller en bisættelse.

De fleste vælger at gøre brug af bedemandens ydelser og erfaring. Af praktiske konkrete ting, som bedemanden assisterer med, er blandt andet af få fat i en dødsattest, udfylde og sende en dødsanmeldelse og aflevere en godkendelsesattest til den relevante begravelsesmyndighed.

Dødsanmeldelse skal oplyse om den afdøde var medlem af folkekirken, og om den afdøde skal begraves eller bisættes, ligesom det skal fremgå om der skal være en præst til stede ved begravelse.

Medlemmer af folkekirken betaler som regel en lavere takst, end folk, der ikke er medlemmer. Dette skyldes at medlemmer af folkekirken hjælper med vedligeholdelsen af kirkegårdene og gravstederne gennem kirkeskatten.

Enhver har i Danmark ret til at blive begravet eller få nedsat en urne på folkekirkens kirkegårde, og prisen for retten til at bruge et gravsted fastsætter de enkelte kirkegårde selv.

Køber man retten til et gravsted, må man som regel bruge pladsen som gravsted i omkring 10-20 år.

Bedemanden står altid til rådighed for at svare på spørgsmål, man måtte have om fx pris på kister og urner, pris på begravelse og bisættelse, ligesom bedemanden også kan hjælpe med indrykning af en dødsannonce og ordlyden af denne.

 

Skriv et svar